top of page

Fotografie určené k publikovaniu na komerčné účely poskytujeme výhradne v digitálnej podobe. Cena za použitie záberu záleží od spôsobu použitia, typu publikácie (denník, časopis, kniha, pohľadnica, kalendár, katalóg, webová stránka...) nákladu, veľkosti, umiestnení fotografie (titulná strana, dvojitá strana, plagát,...) počtu záberov, prípadne doby použitia.

 

Autorské práva zostávajú zachované.

bottom of page